Askmaden´s Yster

www.eftersoksjagaren.se

 

"Vid jakt efter björn, lo, älg, hjort, rådjur, mufflonfår eller vildsvin ska en hund som är särskilt tränad att spåra upp skadat vilt finnas på platsen inom högst två timmar från påskjutning"

Askmaden´s Yster

Championat

20091012 Nordisk viltspårprovschampion

20090929 Norsk viltspor campion

20080604 Finsk spårningschampionat

20071106 Svensk jaktprovschampionat

20071106 Svensk viltspårprovschampionat

Vandringspris

2009 Svenska Schweisshundklubbens Hederspremie

2008 Ingemar Åsveds minne till bästa elithund Svenska

Schweisshundklubben

2008 Germanicas VP till den hund som samlat mest poäng

på utställningar och spårprov i Svenska

Schweisshundklubben arrangemang

2007 Naveruds Grim III VP till bästa viltspårprov Dalsland

Taxklubb

Viltspår

20100612 Elitspårprov 3:e pris Svenska Schweisshundklubben

20100513 Elitspårprov 1:a pris Svenska Schweisshundklubben

20090609 Blodsporpröve 1:pris Östfold Dachshundklubb

20090507 Elitspårprov 1:a pris HP Svenska Schweisshundklubben

20080606 Elitspårprov 1:a pris Svenska Schweisshundklubben

20080511 Spårprov 1:a pris Ålands Retriverförening

20071005 Viltspårprov 1:a pris Svenska Schweisshundklubben

20070923 Elitspårprov 1:a pris HP Svenska Schweisshundklubben

20070810 Elitspårprov 1:a pris Svenska Schweisshundklubben

20070516 Viltspårprov 1:a pris Dalslands Taxklubb

20061025 Viltspårprov 1:a pris Dalslands Taxklubb

20060701 Viltspårprov 1:a pris Dalslands Taxklubb

20051003 Viltspårprov anlagsklass Dalslands Taxklubb

Kurser

20140525 Eftersökskurs Per Kristoffersson

 

Eftersöksutbildning Lars Mikkelsen

Praktisk eftersöksubildning Per Kristoffersson PK-Eftersök

20080613 Björneftersöksutbildning Svenska Jägarförbundet

20060807 Vildsvinseftersöksutbildning Mikael Tham Svenska

Jägarförbundet

 

Eftersöksjägaren © Olof Paulsson