Kontakt

www.eftersoksjagaren.se

 

"Vid jakt efter björn, lo, älg, hjort, rådjur, mufflonfår eller vildsvin ska en hund som är särskilt tränad att spåra upp skadat vilt finnas på platsen inom högst två timmar från påskjutning"

Kontaktuppgifter

 

Olof Paulsson

Gamla Åmålsvägen 16

66640 Skåpafors

 

0708-177 109

0531-42080

0531-30220

olof@eftersoksjagaren.se

Eftersöksjägaren © Olof Paulsson